Forretnings proces effektivisering

Vi skaber løsninger, som gør forretningsprocesserne mere effektive målt på de vigtigste karakteristika i forsyningskæden: tid, kvalitet og omkostninger.

Metoden for forretningsproceseffektivisering hjælper med at forstå, optimere og kontrollere værdistrømme på tværs af organisationen. Grænsefladerne mellem de enkelte funktioner og processer i virksomheden rummer ofte svar på de største udfordringer, og tit er oversete når en virksomhed sætter funktionsbegrænsede optimeringer i gang.

Kerneprocesser og støtteprocesser kan/bør ikke altid adskilles. Det er afgørende, at se værdikæden som helhed, for at forstå om de specifikke eksisterende aktiviteter har en mening og et formål og skaber en værdi. Resultatet man opnår ved et gennemgribende re-design kan både ses direkte på bundlinien og også opleves af kunderne i form af mere målrettet service.

Metoden vi anvender råder over de nødvendige redskaber til at fjerne ikke-værdiskabende aktiviteter fra processerne, og dermed forbedre forsyningskædens centrale variable. Metoden omfatter følgende faser:

Fase 1 – As-is

Denne fase handler om at skabe overblik over, og forståelse for de eksisterende processer i virksomheden. Det sker gennem dataindsamling, interviews med de forskellige funktioner i virksomheden, og workshops som har til formål at kortlægge de eksisterende processer. Den største effekt af en visualiseret fremstilling og kortlægning af processerne er, at man lettere få øje på og kan identificere de problemstillinger/flaskehalse, som man slås med i hverdagen. Resultatet er en bruttoliste over udfordringer og problemstillinger, samt en prioritering af disse.

Fase 2 – To-be

I fase 2 går man nøje igennem alle de identificerede problemstillinger og genererer løsningsforslag bl.a. via indsamling af løsningsforslag fra de involverede og relaterende funktioner i virksomheden. Der arbejdes med løsningerne både for de specifikke problemstillinger, men også for processen som helhed.

Det ses tit, at de bedste idéer kommer fra de medarbejdere, der direkte arbejder med processen, og ikke kun fra ledelsen, der har overblikket over hele forretningen, men ikke nødvendigvis et detaljeret kendskab til hverdags problemerne ”på gulvet”.

Derefter er det konsulenternes opgave at analysere og levere business cases for de relevante løsningers effekt på proceseffektiviteten.

Fase 3 – Overlevering / implementering

Procesoptimering er en forandringsproces. Der ligger en stor udfordring i at motivere medarbejderne til at ændre de daglige rutiner, og sikre at der er fortsat fokus på forbedringerne når projektet er afsluttet, og det igen bliver hverdag.

I de projekter, som indebærer store forandringer, er det vigtigt at få fuld commitment fra topledelsen, hvilket skal sikre, at hele organisationen er klar på fokus og prioriteringen af projektet.

Det helt essentielle forandringsberedskab tilvejebringes bl.a. via intensiv involvering af hele organisationen, fra yngste lagermand til topchefen, gennem hele projektet. Medarbejdere, der selv har været med til at identificere og designe løsningerne, og opnår et højt niveau af ejerskab.

Sekvensen af implementeringen har stor betydning. Ved at starte med de nemme og mindre forbedringer får virksomheden nogle succesoplevelser undervejs, som giver organisationen mod på efterfølgende større forandringer.

1