Lean er en praktisk diciplin

Lean handler om at skabe flow
Flow er essensen af Lean. Et uhindret og stabilt flow af varer og informationer gennem virksomheden i takt med kundernes behov er centralt for Lean. Flow er imidlertid for de fleste en uhåndgribelig størrelse. Kan man måle om der er flow? Og på hvilket niveau? Og hvordan skaber man flow, når nu forudsætningerne ikke er til stede?

Har man én gang set en virksomhed lægge om til flow, ved man, hvor afgørende betydning for output, gennemløbstid, arbejdsglæde, kvalitet og omkostningsniveau det har at skabe et solidt flow.
Det uhåndgribelige element i flow betyder dog samtidig, at det er ofte kan være svært at se, hvordan flowet skal kunne etableres. I sin egen virksomhed har man al kompleksiteten og forhindringerne helt tæt på.

​​Det er derfor fundamentalt at vide, hvordan det skal gribes an:

  • Hvilke initiativer skal tages?
  • I hvilken rækkefølge?
  • Hvordan forløber processen?
  • Hvordan ændres kulturen?
  • Hvordan med medarbejderne? Organisationen? Ledelsessystemet? Samarbejdet med virksomhedens kunder?
  • Leverandørerne?

Logistikcenteret A/S har den nødvendige viden, værktøjskasse, know-how og erfaring med hvordan flow skabes og vedligeholdes – også i din virksomhed.

Traditionelt taler man om to hovedfaser i lean forløbet.

Kaikaku er første skridt. Her sker de egentlige forandringer i måden at arbejde på. 46 19 07 07 håndterer fasen via en intens 7-dages workshop. I løbet af workshoppen uddanner vi indledningsvist deltagerne i at forstå nødvendigheden af flow, og hvordan flow skabes. Vi prøver kræfter med værktøjerne og identificerer forhindringerne i egen virksomhed.

Efter den indledende uddannelse arbejder deltagerne selv med at fjerne de konkrete forhindringer, der er i vejen for flowet. Workshoppen skaber resultater, vi er ikke ude efter at lægge planer, men efter at få tingene til at ske, og deltagerne indfører de nødvendige ændringer i virksomheden undervejs i workshoppen.

Kaizen handler om de løbende forbedringer, og er den anden hovedfase i forløbet.

Efter de første 7 dage, holder vi med nogle måneders mellemrum nogle 1-dages opfølgninger. Teamet samles igen, og vi gennemgår de problemstillinger, der er opstået, og drøfter spørgsmål i relation til den proces for løbende forbedringer, der, blandt meget andet, blev igangsat i løbet af de 7 dages workshop. Sammen finder og implementerer vi løsninger, og giver flowet endnu et skub fremad.

En meget væsentligt punkt i en succesfuld Lean rejse er indføring af de ændringer i ledelsessystemet, der fremadrettet skal fastholde og styrke flowet. Vi taler om ændringer og ikke tillæg, for kun på den måde bliver Lean ikke til et add-on, noget der også lige skal klares blandt alt det andet, men i stedet til en ny måde at arbejde på.

Rigtig mange Lean initiativer, der startes med uddannelse bredt i organisationen, ansættelse af et par Lean ressourcer og brug af udvalgte Lean værktøjer, dør langsomt ud. Det er vanskeligt at holde fast i den begejstring, der knytter sig til projektstarten. Det bliver en trist pligt at holde de hvide tavler opdaterede.

Væk er troen på, at de kunne blive et umådeligt vigtigt redskab, og tavlerne forfalder. Samtidigt er de centralt ansatte Lean ressourcer i strid modvind med at ændre holdninger og arbejdsform hos resten af organisationen, som mest er til sinds at arbejde videre, som den altid har gjort. Resultaterne forsvinder langsomt, men sikkert, og udebliver til sidst helt.

Logistikcenteret A/S angrebsvinkel og arbejdsform med udgangspunkt i flow giver ny vitalitet og drivkraft til din Lean rejse, og indarbejder Lean i virksomhedens dagligdag, så effekterne ikke tabes, men fortsat øges.

Change hurts. People change when ready. Ask don't tell. Pay attention. Expect good things. Practice.

1