Logistikrådgivning

​Logistikcenteret A/S udarbejder konceptuelle praktiske løsninger i operationelle miljøer

 • Lagerindretning - lagerlayouts – Greenfield og Brownfield.
 • Fra fuldt manuelle lagre til avancerede automatiserede løsninger
 • Produktionsindretning – Greenfield og Brownfield
 • Analyser - sortiments-, volumen- og ordrestrukturanalyser, peakanalyser
 • Vareoplægskoncepter
 • Automatiske lagre for kasser, kartoner og paller
 • Effektivisering og optimering af lagerdrift
 • Alle typer ekspeditionssystemer
 • Alle typer oplagsteknologi – reoler, lagerautomater, karruseller m.v.
 • Transportanlæg for kasser, kolli og paller
 • Montagelinier
 • Palleteringsanlæg –Robotpalletering og konventionelle palletisere
 • Bemandet rullende materiel –Trucks, vogne
 • Førerløse trucks
 • Effektivisering af varemodtagelse, påpladslægning, plukning og pakning
 • Business Cases for automatisering
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Review på udbudsmateriale
 • Identifikation af relevante MH leverandører
 • Teknisk review/sammenligningaf tilbud fra MH leverandører
 • ValueAddedEngineering på valgt MH leverandørs løsning
 • Teknisk projektledelse
 • Deltagelse i styregruppemøder
 • Assistere som projektledelsens koordinator
 • Reviewpå design og detaillerede designspecifikationer
 • Organisere og gennemføre Software Development Audits
 • Assistere ved WMS/WCS reviewsog audits
 • Reviewpå FAT/SAT dokumenter
 • Føre FAT/SAT protokoller under tests
 • Implementerings- og uddannelsesplaner
 • Koordination af opfølgning på mangellister

Lean implementering

 • 7 dages Rapid Improvement Workshops
 • Analyse af aktuelle forhindringer for flow
 • Indføring af grøn strøm flow via The Glenday Sieve
 • Skabe mulighed for economies of repetition
 • Implementering af Lean ledelse
 • Skift af fokus til procesorientering
 • Igangsætning af løbende forbedringer
 • Implementering af 5 S
 • SMED workshops - reduktions af omstillingstider
 • Indføring af standard arbejde, visuel styring, procesopfølgning

WMS projektledelse

 • Afklaring og beskrivelse af kravene til et lagerstyringssystem.
 • Udvidelse af eksisterende ERP/WMS system eller nyt WMS system – GAP analyse
 • Rådgivning om nødvendigheden af givne funktioner - ”nice” eller ”need” to have.
 • Anbefalinger til proces/procedure forbedringer i eksisterende lagerstyringssystem (WMS/ERP).
 • Afklaring af fordele/ulemper i tilpasninger til eksisterende kontra nyt lagerstyringssystem.
 • Afklaring af hvorvidt en trådløs teknologi er egnet til opgaven (Truck terminaler, PDAére, PBL, PBV).
 • Kravspecifikationer vedr. integration af WMS og automatiske lager- og transportsystemer.
 • Rådgivning om og specifikation af PBV funktionalitet krav til dataopsamling i WMS/ERP systemet.
 • Budgetpriser, økonomiske konsekvensberegninger og anbefalinger
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale og kontraktvilkår
 • Teknisk vurdering af leverandørtilbud
 • Assistance under implementeringen – detailtidsplaner, data migrering, uddannelse, opstart.
 • Opfølgning - Issuelister, opfølgning på udenstående punkter, review af dokumentation og brugermanualer

Forretningsproces optimering

Forretningsprocesoptimering hos Logistikcenteret A/S er projekter, der på en gang dels skaber bedre forretningsprocesser på langs af flowet, og dels rydder op i bestående processer, gennem systematisk at fjerne forstyrrelser.

Projekterne er workshopbaserede, og omfatter typisk:

 • Generel identifikation af problemområder og muligheder i bestående operationelle miljøer
 • Redesign af arbejdsprocesser for driften i produktionen og på lageret
 • Systematisk kortlægning og fjernelse af forstyrrelser
 • Optimering af varemodtagelse, påpladslægning, plukning, pakning og forsendelse
 • Optimering af produktionslinjer
 • Opstilling af Business Case for forbedringsforslag
 • Opsætning af KPI'er
 • Tracking af forbedringer
 • PDCA feedback