Logistikrådgivning

​LogistikCenteret udarbejder konceptuelle praktiske løsninger i operationelle miljøer

 • Lagerindretning - lagerlayouts – Greenfield og Brownfield.
 • Fra fuldt manuelle lagre til avancerede automatiserede løsninger
 • Produktionsindretning – Greenfield og Brownfield
 • Analyser - sortiments-, volumen- og ordrestrukturanalyser, peakanalyser
 • Vareoplægskoncepter
 • Automatiske lagre for kasser, kartoner og paller
 • Effektivisering og optimering af lagerdrift
 • Alle typer ekspeditionssystemer
 • Alle typer oplagsteknologi – reoler, lagerautomater, karruseller m.v.
 • Transportanlæg for kasser, kolli og paller
 • Montagelinier
 • Palleteringsanlæg –Robotpalletering og konventionelle palletisere
 • Bemandet rullende materiel –Trucks, vogne
 • Førerløse trucks
 • Effektivisering af varemodtagelse, påpladslægning, plukning og pakning
 • Business Cases for automatisering
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Review på udbudsmateriale
 • Identifikation af relevante MH leverandører
 • Teknisk review/sammenligningaf tilbud fra MH leverandører
 • ValueAddedEngineering på valgt MH leverandørs løsning
 • Teknisk projektledelse
 • Deltagelse i styregruppemøder
 • Assistere som projektledelsens koordinator
 • Reviewpå design og detaillerede designspecifikationer
 • Organisere og gennemføre Software Development Audits
 • Assistere ved WMS/WCS reviewsog audits
 • Reviewpå FAT/SAT dokumenter
 • Føre FAT/SAT protokoller under tests
 • Implementerings- og uddannelsesplaner
 • Koordination af opfølgning på mangellister

Lean implementering

 • 7 dages Rapid Improvement Workshops
 • Analyse af aktuelle forhindringer for flow
 • Indføring af grøn strøm flow via The Glenday Sieve
 • Skabe mulighed for economies of repetition
 • Implementering af Lean ledelse
 • Skift af fokus til procesorientering
 • Igangsætning af løbende forbedringer
 • Implementering af 5 S
 • SMED workshops - reduktions af omstillingstider
 • Indføring af standard arbejde, visuel styring, procesopfølgning

WMS projektledelse

 • Afklaring og beskrivelse af kravene til et lagerstyringssystem.
 • Udvidelse af eksisterende ERP/WMS system eller nyt WMS system – GAP analyse
 • Rådgivning om nødvendigheden af givne funktioner - ”nice” eller ”need” to have.
 • Anbefalinger til proces/procedure forbedringer i eksisterende lagerstyringssystem (WMS/ERP).
 • Afklaring af fordele/ulemper i tilpasninger til eksisterende kontra nyt lagerstyringssystem.
 • Afklaring af hvorvidt en trådløs teknologi er egnet til opgaven (Truck terminaler, PDAére, PBL, PBV).
 • Kravspecifikationer vedr. integration af WMS og automatiske lager- og transportsystemer.
 • Rådgivning om og specifikation af PBV funktionalitet krav til dataopsamling i WMS/ERP systemet.
 • Budgetpriser, økonomiske konsekvensberegninger og anbefalinger
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale og kontraktvilkår
 • Teknisk vurdering af leverandørtilbud
 • Assistance under implementeringen – detailtidsplaner, data migrering, uddannelse, opstart.
 • Opfølgning - Issuelister, opfølgning på udenstående punkter, review af dokumentation og brugermanualer

Forretningsproces optimering

Forretningsprocesoptimering hos LogistikCenteret er projekter, der på en gang dels skaber bedre forretningsprocesser på langs af flowet, og dels rydder op i bestående processer, gennem systematisk at fjerne forstyrrelser.

Projekterne er workshopbaserede, og omfatter typisk:

 • Generel identifikation af problemområder og muligheder i bestående operationelle miljøer
 • Redesign af arbejdsprocesser for driften i produktionen og på lageret
 • Systematisk kortlægning og fjernelse af forstyrrelser
 • Optimering af varemodtagelse, påpladslægning, plukning, pakning og forsendelse
 • Optimering af produktionslinjer
 • Opstilling af Business Case for forbedringsforslag
 • Opsætning af KPI'er
 • Tracking af forbedringer
 • PDCA feedback