​Det er en rigtig god investering, at vælge Logistikcenteret A/S til at vurdere virksomhedens operationelle miljøer og i samarbejde med de logistikansvarlige og medarbejderne at finde den optimale effektiviseringsgrad for virksomheden. For vi skaber overskuelig logistik, der virker i praksis.
Medarbejderne hos Logistikcenteret A/S er stærke og kompetente på det faglige og teoretiske plan med en omfattende praktisk erfaring indenfor logistik.

Vi fokuserer på at finde de løsninger, som er mest omkostningseffektive. Ofte kan der hentes gode besparelser ved at optimere eksisterende processer og arbejdsprocdurer før vurdering af en eventuel automatisering. Med Logistikcenteret A/S får du en rådgiver, der hurtigt og effektivt kan analysere og vurdere, hvilket automatiseringsniveau, der er mest effektivt og rentabelt for din virksomhed. Og udover de traditionelle rådgivnings- og analyseopgaver, bistår Logistikcenteret A/S også med at sikre den gode implementering af løsningen.

Fra grundig foranalyse til endelig godkendelse

En grundig foranalyse af berørte funktioner og arbejdsrutiner er vigtigt for at skabe et ordentligt fundament. Derfor er en dybdegående specialviden vores vigtigste redskab, og vi har specialiseret os i at gennemføre effektive analyser af alle lager- og produktionsfunktioner.

​Vi udarbejder analyser, der afdækker såvel strategiske som driftmæssige aspekter på lageret og i produktionen. Resultatet er et helhedsbillede, som altid ender i en langsigtet plan for begge områder. Resultatet af undersøgelserne er uvildige løsningsforslag med business cases indeholdende fordele og ulemper ved de enkelte forslag, de samlede økonomiske konsekvenser og slutteligt en anbefaling.
Det færdige resultat vil altid være udarbejdet i form af en business case, der kan leveres direkte til de endelige beslutningstagere, typisk en direktion eller bestyrelse.

100 procent tillid

Logistikcenteret A/S tilbyder kun rådgivning, vi forhandler ikke udstyr eller software, der indgår i de udarbejdede løsninger, så du kan have 100 procent tillid til, at de udarbejdede analyser, planer, forslag og økonomiske konsekvenser er komplet uvildige.

Logistikcenterets styrke ligger i erfarne medarbejdere, med en solid og bred baggrund inden for logistik og Supply Chain Management ydelser.​